שמוליק שמואל

כניסה למערכת הניהול

Quote

עקשנות היא זו שהופכת את הבלתי אפשרי לאפשרי, את האפשרי
לסביר,ואת הסביר לנצחי

~ רוברט האף ~
Next